Anunţuri ale Primăriei Copalnic-Mănăştur

 


Anunt de LICITATIE PUBLICA privind concesionarea terenului în suprafaţă de 24,20 ha, proprietate publică a comunei Copalnic Mănăștur, amplasat în teritoriul comunei Copalnic Mănăștur, în extravilanul localităţii Făuresti, județul Maramureş, pentru construirea unui parc fotovoltaic

 


Anunt de licitatie publica, cu strigare, pentru atribuirea amplasamentului in suprafata de 1665 mp, in vederea comercializarii temporare a unor produse de sezon in cadrul evenimentului Serbarile comunei Copalnic-Manastur 2023

 


Anunț privind aplicarea Legii nr. 123/2023

 


02.06.2023 – Comunicate de presă PNRR, comuna Copalnic-Manastur

 


09.05.2023 – ANUNȚ CONCURS POST VACANT MUNCITOR NECALIFICAT

 


ANUNȚ CASA VERDE

 


ANUNȚ APIA

 


ANUNȚ PARTICIPARE în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila pentru domeniul SPORT – 2023

 


ANUNȚ ACHIZITIE – Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Copalnic Mănăştur, cu sediul în sat Copalnic Mănăştur, nr. 225 A, telefon: 0262.497.003, fax 0262.497.499, email:ccm@primariacopalnicmanastur.ro, intenționează să achiziționeze, , în conformitate prevederile art. 7, alin. (5) si (6) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, servicii de catering în cadrul programului pilot suport alimentar pachete alimentare, pentru preşcolarii şi elevii Școlii Gimnaziale „AUGUSTIN BUZURA” Copalnic Mănăştur, jud. Maramureş
Termenul limită de depunere al ofertelor: 27.01.2023, ora 10⁰⁰.
Deschiderea ofertelor: 27.01.2023, ora 11⁰⁰.- Sediul Primăriei comunei Copalnic Mănăştur
Documentația de achiziție – Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei calde pentru preşcolarii şi elevii Școlii Gimnaziale „AUGUSTIN BUZURA” Copalnic Mănăştur, jud. Maramureş

 

 


ANUNȚ de informare a apicultorilor din teritoriu pentru depunerea in termen a declaratiei de iernat

 

 


ANUNȚ IMPORTANT: Ajutor pentru încălzirea locuinței

 

 


ANUNȚ privitor la Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

 

 


18.10.2022Licitație intermediara / negociere pentru vânzarea de masă lemnoasă din rampă, producția anului 2022

 

 


Comuna Copalnic-Mănăștur

 

 


SC VITAL SA – Dezbate publică privind “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș “: Raportul privind Impactul asupra Mediului și Studiul de Evaluare Adecvată

https://www.vitalmm.ro/files/pages_files/Evaluare_adecvata_MM.pdf

https://www.vitalmm.ro/files/pages_files/Raport_impact_mediu_MM_iunie_2022.pdf

 

 

 


Anunț de licitație publică – concesiune spațiu: imobil construcție, proprietatea publică a Comunei Copalnic-Mănăștur, situat în Copalnic-Mănăștur, nr. 228, compus din construcții în suprafață de 44mp, identificat cu CG nr. 899, nr. topo 19/1, în scopul amenajării unui cabinet stomatologic.

 

 


Anunț de participare în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul SPORT – 2022

 

 


 

17.03.2022 – Anunț cu privire la arderea de mirişti, vegetaţie uscată și a resturilor vegetale în perioada de caniculă și secetă prelungită

 


13.03.2022 – A fost publicat spre consultare publică Proiectul Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation – ROMANIA”, ediția a treia, care poate fi consultat la link: http://turism.gov.ro/web/2022/02/25/proiect-de-act-normativ-31/

 

 


09.02.2022 – Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

 


01.02.2022 – Comuna Copalnic Mănăștur, Buget inițial 2022

 


17.01.2022 – Comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, organizează licitație publică cu strigare în vederea valorificării unor bunuri casate din patrimoniul comunei


 

ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI COPALNIC-MĂNĂȘTUR

 • În data de 12.01.2022, între orele 09:00 – 13:00, se va desfășura CAMPANIA DE VACCINARE GRATUITĂ A POPULAȚIEI ÎMPOTRIVA COVID-19, la fostul sediu al Primăriei din Copalnic-Mănăștur, actualul sediu al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor. Campania se va realiza cu vaccinul Pfizer-BioNTech sau Johnson & Johnson.
  Important: Persoanele care doresc să se vaccineze sunt rugate să aibă asupra lor cartea de identitate.
 • Pentru mai multe informații, detalii și programări: 0749/038.800

ANUNȚ /  Identificare R.A.R. (tractoare, utilaje de construcții, utilaje forestiere)

Primăria Comunei Copalnic-Mănăștur organizează în data de 21. 12. 2021, începând cu ora 9:00, 0 identificare R.A.R. în vederea obținerii cărții de identitate sau atestatului tehnic pentru tractoare și alte utilaje de construcții sau forestiere care se supun regimului înregistrării.
Pentru detalii suplimentare: inspector Ioan Ungur – tel: 0743.509.432 – Primăria Copalnic-Mănăștur.

06.12.2021 – LICITAȚIE intermediară / negociere pentru vanzarea de masă lemnoasă fasonată, producția 2021

ANUNȚ IMPORTANT privind accesul persoanelor în instituțiile publice, începând cu data de 25.10.2021

Conform H.G nr. 1090/2021, Art. 12, alin. 4, intrat în vigoare în data de 25. 10. 2021, privind accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 


08.10.2021 – Comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcției publice vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional DEBUTANT – Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.


 

 


06.10.2021 – Comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant (post de execuție de natură contractuală) în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Birou financiar și implementare proiecte, Compartiment implementare / postimplementare proiecte.


 

 


06.10.2021 – Comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, pe durata determinată, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pentru implementarea proiectului INOVARE SOCIALĂ 2020.


 

 


20.07.2021 – Comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat – Compartiment administrativ și gospodărire comunală.


 

 

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, reamintim cetăţenilor câteva din cele mai importante reguli de prevenire:

– să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
– să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc);
– arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
– cetăţenii trebuie să se intereseze la primărie, în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate, în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate, în scopul arderii;
– arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după informarea, în prealabil, a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate;
– să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.

Reamintim cetățenilor că arderea vegetației/ resturilor vegetale se poate executa numai cu acordul autorității competente pentru protecția mediului și după informarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Potrivit art. 8, alin. (2), din Ordinul ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 605/579-2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, cu modificările și completările ulterioare, se exceptează de la obținerea permisului de lucru cu foc deschis executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), din același ordin, emiterea permisului se face prin grija primarului, de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens.
Totodată, le reamintim cetățenilor că în conformitate cu HGR nr. 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, reprezintă contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei.

LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013
 Constituie infracţiuni următoarele fapte şi se pedepsesc după cum urmează:a) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2), precum şi cruzimile faţă de animale, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea câinilor;
NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2013
Articolul 39(1) Persoanele fizice sau juridice, asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin câini de rasă comună sau metiși ai acestora pe teritoriul țării au obligația să îi sterilizeze până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015.(2) Deținătorii câinilor de rasă comună sau metișilor fătați după data de 1 ianuarie 2015 au obligația să sterilizeze puii astfel:a) femelele la vârsta de 4-6 luni;b) masculii la vârsta de 6-8 luni.

 • 09.07.2021 – ANUNȚ LICITAȚIE pentru vânzarea de masă lemnoasă fasonată, producția anului 2019


 


 


 

29.05.2021 - Raliul Maramureșului 2021
Desfășurat de-a lungul deceniilor sub diferite nume, raliul din județul Maramureș a scris istorie în motorsportul din România, fiind una dintre cele mai importante curse autohtone. Cunoscut ca „Raliul României”, „Raliul Castanilor” sau „Raliul Siromex”, evenimentul a avut loc pentru ultima dată în 2007, când Bogdan Marișca și Sebastian Itu s-au impus pe probele speciale de asfalt.

În 2021, în urma unor schimbări de calendar mai mult sau mai puțin controversate, Raliul Maramureșului va avea loc în perioada 29-30 mai (sâmbătă-duminică). Deși inițial era programat în octombrie cu un coeficient de 0,6 (fiind o etapă nou introdusă în calendar), evenimentul beneficiază de un coeficient de 1,2 și peste 140 de kilometri cronometrați. Organizatorul competiției este Clubul Sportiv XPO Racing din Baia Mare, cel care a pregătit într-un mod lăudabil etapa de Viteză în Coastă de pe Gutin din 2020.

Recunoașterile traseului de concurs vor avea loc joi și vineri înaintea cursei propriu-zise, ca mai apoi vineri seară să fie programat startul festiv, începând cu ora 20:00. Parcul de service va fi amplasat pe Bulevardul Unirii din Baia Mare, una dintre principalele artere ale municipiului, în timp ce Piața Milenium va fi gazda parcului închis.

Proba de legendă de pe Gutin revine în raliurile din România, urmând a fi parcursă de trei ori: două treceri dinspre Baia Mare, în timp ce Power Stage-ul va fi între localitatea Mara și Baia Sprie. Organizatorii au pregătit un program cu probe noi, „Copalnic”, „Ocna Șugatag”, dar și cu treceri pe proba „Cavnic”, cea pe care raliul a mai trecut în anii trecuți.

Program Raliul Maramureșului 2021:

 • Vineri, 28 mai 2021:
  • 20:00 – Start Festiv în Piața Libertății
 • Sâmbătă, 29 mai 2021
  • 08:15 – 12:30 – Shakedown
  • 13:45 – Start Raliu Baia Mare
  • 14:13 – PS1 „Copalnic” – 10,50km
  • 15:06 – PS2 „Cavnic” – 9,60km
  • 15:24 – PS3 „Ocna Șugatag” – 7,50km
  • 16:44 – Service Baia Mare 30 minute
  • 17:42 – PS4 „Copalnic 2” – 10,50km
  • 18:35 – PS5 „Cavnic 2” – 9,60km
  • 18:53 – PS6 „Ocna Șugatag 2” – 7,50km
  • 20:13 – Service Baia Mare 45 minute
 • Duminică, 30 mai 2021
  • 09:53 – PS7 „Gutin 1” – 21,75km
  • 10:36 – PS8 „Ocna Șugatag” – 7,50km
  • 12:01 – Service Baia Mare 30 minute
  • 12:59 – PS9 „Gutin 2” – 21,75km
  • 13:42 – PS10 „Ocna Șugatag” – 7,50km
  • 15:07 – Sevice Baia Mare – 30 minute
  • 16:40 – PS11 „Ocna Șugatag” – 7,50km
  • 17:08 – PS12 „Gutin – Power Stage” – 21,20km
  • 18:03 – Service Baia Mare – 10 minute
  • 20:30 – Festivitate de premiere

 

Pentru mai multe informatii, consultati pagina oficială a evenimentului Raliul Maramureșului 2021

 • 12.04.2021 – Anunț – Programare la identificare R.A.R. (tractoare, utilaje de construcții, utilaje forestiere)
  Primăria Comunei Copalnic-Mănăștur întocmește liste de programare la identificare R.A.R. pentru deținători de tractoare și alte utilaje de construcții sau forestiere care se supun regimului înregistrării.
  Pentru detalii suplimentare: inspector Ionuț Ungur – tel: 0743.509.432 – Primăria Copalnic-Mănăștur.

 

 • 05.04.2021 – Aducem la cunoștința tuturor fermierilor interesați că, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, au fost elaborate și actualizate documentele informative și de ghidare aplicabile in 2021, pentru accesarea masurilor de mediu și clima ale PNDR. Documentele sunt disponibile prin accesarea următorului link: https://www.madr.ro/MASURI-DE-MEDIU-SI-CLIMA.HTML

 


 


 

 • 06.03.2020 – ANUNȚ –  Achizitie (prin procedura simplificata proprie) de servicii organizare evenimente in cadrul Proiectului „INOVARE SOCIALA 2020” POCU/449/4/16/128363. 

Comuna Copalnic-Manastur achizitioneaza (prin procedura simplificata proprie) servicii de organizare evenimente in cadrul Proiectului „INOVARE SOCIALA 2020” POCU/449/4/16/128363., conform specificatiilor din documentatia de atribuire si a termenului de depunere a ofertelor in invitatia atasata.


 

 • 06.12.2019 – LISTA LOTURILOR – vânzare masă lemnoasă (vezi fisier pdf)
 • 23.10.2019 – Rezultatul final la concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a unor posturi vacante in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Copalnic-Manastur pentru implementarea proiectului „INOVARE SOCIALA 2020” (vezi fisier pdf)
 • 22.10.2019 – Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a unor posturi vacante in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Copalnic-Manastur pentru implementarea proiectului „INOVARE SOCIALA 2020” (vezi fisier pdf)
 • 18.10.2019 – Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a unor posturi vacante in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Copalnic-Manastur pentru implementarea proiectului „INOVARE SOCIALA 2020” (vezi fisier pdf)
 • 04.10.2019 – Rezultatul selecției dosarelor la  concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a unor posturi vacante in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Copalnic-Manastur pentru implementarea proiectului „INOVARE SOCIALA 2020” (vezi fisierul pdf)
 • 26.09.2019 – ANUNȚ – Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unor posturi vacante in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Copalnic-Manastur pentru implementarea proiectului „INOVARE SOCIALA 2020” (vezi fisierul pdf)
  • Clarificări privind concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a unor posturi vacante in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Copalnic-Manastur pentru implementarea proiectului „INOVARE SOCIALA 2020” Cod Proiect POCU/449/4/16/128363 (descarca fisier pdf)
  • Bibliografia concursului (descarcă fisier zip)
  • Clarificări (Nr. 6551/02.10.2019) privind concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a unor posturi vacante in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Copalnic-Manastur pentru implementarea proiectului „INOVARE SOCIALA 2020” Cod Proiect POCU/449/4/16/128363 (descarca fisierul pdf)
  • OUG 57/2019 (descarca fisierul pdf)
 

15.05.2019 – Achiziţie directă – lucrări de construcţii în cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public în centrul civic al comunei Copalnic-Mănăştur”

 

 • 07.03.2019 – Rezultatul final la concursul pentru Consilier  clasa I A  (functie contractuala de executie) – compartiment agricol, urbanism si amenajarea teritoriului (vezi fisierul pdf)
 • 06.03.2019 – Rezultatul interviului la concursul pentru Consilier  clasa I A  (functie contractuala de executie) – compartiment agricol, urbanism si amenajarea teritoriului (vezi fisierul pdf)
 • 04.03.2019 – Rezultatul probei scrise la concursul pentru Consilier  clasa I A  (functie contractuala de executie) – compartiment agricol, urbanism si amenajarea teritoriului (vezi fisierul pdf)
 • 25.02.2019 – Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru Consilier  clasa I A  (functie contractuala de executie) – compartiment agricol, urbanism si amenajarea teritoriului (vezi fisierul pdf)
 • 08.02.2019 – Anunt organizare concurs Consilier  clasa I A  (functie contractuala de executie) – compartiment agricol, urbanism si amenajarea teritoriului (vezi fisierul pdf)
 • 01.11.2018 – ANUNŢ privind organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea depunerii unei cereri de finanţare aferente unui proiect în cadrul POCU 2014-2020 (vezi fisierul .pdf)
 • 20.11.2018 – RAPORT procedură de selecţie parteneri entităţi private pentru proiect POCU 2014-2020 (vezi fisierul .pdf)