Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Tranziție PNS 2021-2027)

  • Sub-măsura 4.1 – Sprijin pentru investiții în exploatații agricole (Ferme vegetale)
  • Sub-măsura 4.1 – Sprijin pentru investiții în exploatații agricole (Ferme zootehnice)
  • Sub-măsura 4.1a – Investiții în exploatațiile pomicole
  • Sub-măsura 4.2 – Procesarea și marketingul produselor agricole
  • Sub-măsura 4.2a – Investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol
  • Sub-măsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale

Pentru informații suplimentare: Vasile Mihalca – primar, Comuna Copalnic-Mănăștur