Comuna Copalnic Mănăștur alături de partenerul Asociației Standarde pentru Baia Mare, are plăcerea de a vă invita joi, 16 iulie 2020, pe teresa Căminului Cultural din localitatea Copalnic Mănăștur, orele 16:00, respectiv orele 18:00, la EVENIMENTUL NR.1 din cadrul proiectului INOVARE SOCIALĂ 2020, proiect cofinanțat din Fondul Social European pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, organizat în cadrul Activității 3 INOVARE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ, Subactivitatea 3.1 INOVARE PRIN DEZVOLTAREA UNUI CLUSTER DE ECONOMIE SOCIALĂ.