Comuna Copalnic Mănăştur este situată în partea de nord-vest a României, în partea sudică a judeţului Maramureş, la o distanţă de 24 km de municipiul Baia Mare şi la 20 km de Târgu Lăpuş. Relieful comunei Copalnic Mănăştur este predominant deluros, cca 75 % din suprafaţa comunei. În ansamblu, relieful este reprezentat de lunca râului Cavnic, cu excepţia pantelor ce urcă spre Preluca în sud şi spre dealul Mânântuşului în nord. Clima este caracteristică zonelor de deal şi depresionare, cu temperaturi moderate, precipitaţii în limite normale, ierni cu zăpadă abundentă şi veri temperate.

Copalnic Mănăştur a făcut parte din domeniul cetăţii Chioar, aşa cum este menţionat la 1566, când Urbariul înscrie 67 de localităţi, din care 65 sunt româneşti şi 2 sate (Berchez şi Lăpuşel) ungureşti. În fruntea voievodatului Copalnic Mănăştur erau voievozii Gheorghe Pop şi Luca, de origine română. Satele care făceau parte din voievodatul Copalnic Mănăştur erau: Copalnic Mănăştur, Copalnic, Vad, Lăschia, Făureşti, Plopiş. Locuitorii satului Copalnic Mănăştur se ocupau cu agricultura,  pomicultură, iar în ce priveşte meşteşugarii, primul loc îl ocupau fierarii, după care urmează blănarii, pielarii, cojocarii, ţesătorii, morarii.

Date statistice

Populaţie: 5850 locuitori şi 2780 de gospodării;

Populaţie= 5850
 • Şomeri = 36 V<35ani 35<<50ani V>50ani
 • Femei = 20 10 7 3
 • Bărbaţi = 16 8 5 3

Gospodării =2279 – racordate la reţeaua de gaz = 411

 • – sursa de apă -retea ~aducţiune 9.0 ~distr. 42.0
 • – neracordate la reţea electr = 46 ~ km reţea electr. 74.0
 • – tip centrale telef. 1 automată
 • – numar de linii 448 ~ abonaţi 597

POPULAŢIA

 • Populaţia totală – la 1.VII.(stabilă) 5818
 • Populaţia la 1.VII. – femei 2987
 • Populaţia cu domiciliul în localitate la 1.VII. 5840
 • Născuţi vii 64 Decedaţi – total 82
 • Stabiliri de domiciliu în localitate 80
 • Plecări cu domiciliul din localitate 56
 • Stabiliri de reşedinţa în localitate la 1.VII – 2 persoane
 • Plecări cu reşedinţa din localitate la 1.VII – 24 persoane

FORŢA DE MUNCĂ

 • Salariaţi – total – număr mediu – persoane 212
 • Număr mediu salariaţi în agricultură – persoane 27
 • Număr mediu salariaţi în industrie – total persoane 8
 • Număr mediu salariaţi în industria prelucrătoare – 8 persoane
 • Număr mediu salariaţi în construcţii – persoane 10
 • Număr mediu salariaţi în comerţ – persoane 24
 • Nr.mediu sal în transp,depozitare,poştă,comunicatii- 7 pers
 • Nr.mediu sal în activ. financiare, bancare şi de 1 asig-pers
 • Număr mediu salariaţi în administraţie publică – 11 persoane
 • Număr mediu salariaţi în învăţământ – persoane 82
 • Nr.mediu sal. în sănătate şi asistenţă socială – 9 persoane

ÎNVĂŢĂMÂNT

 • Unităţi de învăţământ – total – număr 5
 • Scoli din învăţământul primar şi gimnazial – număr 5
 • Copii înscrişi în grădiniţe – persoane 201
 • Elevi înscrişi – total – persoane 629
 • Elevi înscrişi în învăţământ primar şi gimnazial- 629 persoane
 • Elevi înscrişi în învăţământ primar – persoane 304
 • Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial – persoane 325
 • Personal didactic total – persoane 68
 • Personal didactic în învăţământ preşcolar – persoane 12
 • Personal didactic în învăţ. primar şi gimnazial – 56 persoane
 • Personal didactic în învăţământ primar – persoane 22
 • Personal didactic în învăţământ gimnazial – persoane 34
 • Săli de clasă şi cabinete şcolare – număr 44
 • Laboratoare şcolare – număr 2

CULTURĂ ŞI ARTĂ

 • Biblioteci publice – număr 1
 • Abonamente la radio – număr 1303
 • Abonamente la televiziune – număr 1170

AGRICULTURĂ

 • Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă – ha 8595
 • Suprafaţa arabilă – ha 2150

Comuna Copalnic Mănăştur are în componență 12 sate:

 • Copalnic-Mănăștur (reședință),
 • Berința,
 • Cărpiniș,
 • Copalnic,
 • Copalnic-Deal,
 • Curtuiușu Mic,
 • Făurești,
 • Lăschia,
 • Preluca Nouă,
 • Preluca Veche,
 • Rușor
 • Vad