Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezentare generală

Comuna Copalnic Mănăştur este situată în partea de nord-vest a României, în partea sudică a judeţului Maramureş, la o distanţă de 24 km de municipiul Baia Mare şi la 20 km de Târgu Lăpuş. Relieful comunei Copalnic Mănăştur este predominant deluros, cca 75 % din suprafaţa comunei. În ansamblu, relieful este reprezentat de lunca râului Cavnic, cu excepţia pantelor ce urcă spre Preluca în sud şi spre dealul Mânântuşului în nord. Clima este caracteristică zonelor de deal şi depresionare, cu temperaturi moderate, precipitaţii în limite normale, ierni cu zăpadă abundentă şi veri temperate.

Copalnic Mănăştur a făcut parte din domeniul cetăţii Chioar, aşa cum este menţionat la 1566, când Urbariul înscrie 67 de localităţi, din care 65 sunt româneşti şi 2 sate (Berchez şi Lăpuşel) ungureşti. În fruntea voievodatului Copalnic Mănăştur erau voievozii Gheorghe Pop şi Luca, de origine română. Satele care făceau parte din voievodatul Copalnic Mănăştur erau: Copalnic Mănăştur, Copalnic, Vad, Lăschia, Făureşti, Plopiş. Locuitorii satului Copalnic Mănăştur se ocupau cu agricultura, pomicultură, iar în ce priveşte meşteşugarii, primul loc îl ocupau fierarii, după care urmează blănarii, pielarii, cojocarii, ţesătorii, morarii.

Date statistice
Populaţie: 5850 locuitori şi 2780 de gospodării;

Populaţie= 5850
Şomeri = 36 V<35ani 35<<50ani V>50ani
Femei = 20 10 7 3
Bărbaţi = 16 8 5 3
Gospodării =2279 – racordate la reţeaua de gaz = 411

– sursa de apă -retea ~aducţiune 9.0 ~distr. 42.0
– neracordate la reţea electr = 46 ~ km reţea electr. 74.0
– tip centrale telef. 1 automată
– numar de linii 448 ~ abonaţi 597

POPULAŢIA

Populaţia totală – la 1.VII.(stabilă) 5818
Populaţia la 1.VII. – femei 2987
Populaţia cu domiciliul în localitate la 1.VII. 5840
Născuţi vii 64 Decedaţi – total 82
Stabiliri de domiciliu în localitate 80
Plecări cu domiciliul din localitate 56
Stabiliri de reşedinţa în localitate la 1.VII – 2 persoane
Plecări cu reşedinţa din localitate la 1.VII – 24 persoane

FORŢA DE MUNCĂ

Salariaţi – total – număr mediu – persoane 212
Număr mediu salariaţi în agricultură – persoane 27
Număr mediu salariaţi în industrie – total persoane 8
Număr mediu salariaţi în industria prelucrătoare – 8 persoane
Număr mediu salariaţi în construcţii – persoane 10
Număr mediu salariaţi în comerţ – persoane 24
Nr.mediu sal în transp,depozitare,poştă,comunicatii- 7 pers
Nr.mediu sal în activ. financiare, bancare şi de 1 asig-pers
Număr mediu salariaţi în administraţie publică – 11 persoane
Număr mediu salariaţi în învăţământ – persoane 82
Nr.mediu sal. în sănătate şi asistenţă socială – 9 persoane

ÎNVĂŢĂMÂNT

Unităţi de învăţământ – total – număr 5
Scoli din învăţământul primar şi gimnazial – număr 5
Copii înscrişi în grădiniţe – persoane 201
Elevi înscrişi – total – persoane 629
Elevi înscrişi în învăţământ primar şi gimnazial- 629 persoane
Elevi înscrişi în învăţământ primar – persoane 304
Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial – persoane 325
Personal didactic total – persoane 68
Personal didactic în învăţământ preşcolar – persoane 12
Personal didactic în învăţ. primar şi gimnazial – 56 persoane
Personal didactic în învăţământ primar – persoane 22
Personal didactic în învăţământ gimnazial – persoane 34
Săli de clasă şi cabinete şcolare – număr 44
Laboratoare şcolare – număr 2

CULTURĂ ŞI ARTĂ

Biblioteci publice – număr 1
Abonamente la radio – număr 1303
Abonamente la televiziune – număr 1170

AGRICULTURĂ

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă – ha 8595
Suprafaţa arabilă – ha 2150

Ultima actualizare: 14:12 | 17.07.2024

Sari la conținut