Completări și clarificări la documentele aferente concursului planurilor de afaceri

  • În cadrul Anexei 11, Grila de evaluare tehnico-financiară, a avut loc o greșeală de redactare la pct 5.3.,  Echipamentele, utilajele, dotările și serviciile, care vor trebui achiziționate sunt prezentate în mod clar, coerent și realist, inclusiv valoarea estimată și scopul utilizării în loc de 8 puncte se corectează la 7 puncte. Atașăm documentul actualizat.
  • În privința R1.3.3 din cadrul Metodologiei (pag.8), precizăm faptul că potrivit cererii de finanțare, vor fi înființate 21 de întreprinderi sociale, din care 18 în zona rurală.

Descarcă ANEXA 11

Cu stima,
Echipa INOVARE SOCIALA 2020