Care sunt principiile pe care se bazează economia socială?

LEGEA Nr. 219 din 23 iulie 2015, privind economia socială, enumeră în art. 4, principiile pe care se bazează economia socială:

ART. 4 Economia socială se bazează pe următoarele principii:

  1. a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
  2. b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
  3. c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
  4. d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
  5. e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
  6. g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

sursa foto: http://www.mmuncii.ro/