INFORMARE

      Până în data de 13.11.2020, vă rugăm să trimiteți planul
de afaceri și bugetul planului de afaceri în excel în forma pe
care o aveți la momentul actual, pe adresa de email a proiectului:
primariacopalnic@gmail.com, conform conținutul standard,
care v-a fost comunicat, astfel încât înaintea depunerii
dosarului cu planul de afaceri în concurs, să se poată întocmi
Fișa de intervenție de către experții proiectului.

    Termenul limită pentru depunerea planurilor de afaceri (cf.
Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri) este data de
23.11.2020, ora 15:00. 
Cu stima,
Echipa de proiect