CHELTUIELI ELIGIBILE AJUTOR DE MINIMIS

 

 • Taxe pentru înființare de întreprinderi sociale;
 • Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat;
 • Cheltuieli cu deplasarea personalului;
 • Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară ;
 • Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile. alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor;
 • Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spaţii pentru desfăşurarea diverselor activiţăţi ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;
 • Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing operaţional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operaţional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile şi imobile);
 • Utilităţi aferente funcționării întreprinderilor:
 • Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor;
 • Servicii de întreținere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderi lor;
 • Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor;
 • Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor;
 • Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor
 • Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor
 • Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcționării întreprinderilor
 • Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor