Atestarea întreprinderii sociale

Atestarea întreprinderii sociale

(Sursa: http://www.mmuncii.ro) Vă rugăm să consultați cadrul legislativ în domeniu reprezentat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială ale cărei prevederi se aplică conform Normelor metodologice (Hotărârea nr. 585/2016).
Ajutor de minimis – Cheltuieli eligibile

Ajutor de minimis – Cheltuieli eligibile

CHELTUIELI ELIGIBILE AJUTOR DE MINIMIS   Taxe pentru înființare de întreprinderi sociale; Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat; Cheltuieli cu deplasarea personalului; Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care...
Legea nr. 219/2015 privind economia socială

Legea nr. 219/2015 privind economia socială

Economia socială, denumită informal și cel de-al treilea sector, este definită ca fiind ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale...