Obiectivele ECONOMIEI SOCIALE

Obiectivele ECONOMIEI SOCIALE

Obiectivele economiei sociale sunt: a) consolidarea coeziunii economice şi sociale; b) ocuparea forţei de muncă; c) dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale realizează, în principal, următoarele...
Care sunt principiile pe care se bazează economia socială?

Care sunt principiile pe care se bazează economia socială?

Care sunt principiile pe care se bazează economia socială? LEGEA Nr. 219 din 23 iulie 2015, privind economia socială, enumeră în art. 4, principiile pe care se bazează economia socială: ART. 4 Economia socială se bazează pe următoarele principii: a) prioritate...
Ce sunt întreprinderile sociale?

Ce sunt întreprinderile sociale?

Ce sunt întreprinderile de economie socială?   Legislația din România stabilește categoriile de persoane juridice care intră în categoria întreprinderilor sociale. Astfel, LEGE Nr. 219 din 23 iulie 2015, privind economia socială, enumeră în art. 3, următoarele...