Relieful şi vegetaţia

Relieful
Din suprafaţa totală de 11745 ha, formele de relief se prezintă astfel:
Depresiuni montane 1174 ha,
Dealuri şi podişuri 8809 ha,
Depresiuni intracolinare 1172 ha,

Relieful comunei Copalnic Mănăştur este predominant deluros, cca 75 % din suprafaţa comunei.
Pe teritoriul comunei există suprafeţe cu zone de risc natural, alunecări de teren accidentale şi risc de prăbuşiri cca 140 ha, cu alunecări de teren frecvente şi de mare intensitate cca 710 ha.


Clima

Caracteristică zonelor de deal şi depresionare, cu temperaturi moderate, precipitaţii in limite normale , ierni cu zăpadă abundenţă şi veri răcorăase.
Climat temperat, temperatura medie anuală fiind de cca 9,2 grade Celsius (oscilând între 9,7 - 9,4 grade Celsius), Regimul pluviometric al comunei Copalnic Mănăştur se situează în zona apropiată de media precipitaţiilor abundente, fiind ca medie anuala de cca 795 ml.

 

Hidrografia

Râuri principale: Râul Cavnic, Râul Bloaja

 

Vegetaţia

Rezervaţii şi obiective naturale ocrotite, Floră şi Arbori seculari ocrotiţi, Vegetaţia forestieră, Suprafaţa fondului forestier, Compoziţia de ansamblu a arboretelor

 

Fauna ocrotită 

Productia cinegetică

Spaţii verzi şi parcuri publice
Spaţiile verzi nu reprezintă o zonă distinctă amenajată în perimetrul locuit, ci ele acompaniază clădirile importante, amplasamentele instituţiilor, dând ansablului locuit un aspect îngrijit şi estetic.
Situatia existenta se datoreaza in special potentialului extravilan natural de agrement si turism ridicat al zonei Copalnic Mănăştur, necesitatea si alocarea unei prioritati reale a suprafeţei de spaţiu verde a comunitatii fiind mult mai scăzuta. Izvoare de ape minerale si terapeutice

Potenţialul natural al zonei Copalnic Mănăştur in izvoare minerale si terapeutice

 

Zone protejate

Puncte de atracţie/interes pe teritoriul Comunei Copalnic Mănăştur
Obiective turistice, monumente, zone de agrement, zone pitoreşti cu potenţial turistic