Plan de dezvoltare 2008-2013

Are ca scop elaborarea Planului local de acţiune şi a planurilor strategice de dezvoltare pentru perioada 2008-201, nivel operaţional.
Elaborarea unei sinteze privind Dezvoltarea Economică Durabilă, detalierea făcându-se în urma consultării cu factori de decizie, cu toate persoanele fizice şi juridice interesate.
Supunerea acestei sinteze dezbaterii publice în vederea dezvoltării sale şi a identificării proiectelor sau acţiunilor majore care să asigure aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă.
Completarea sintezei privind Dezvoltarea economică locală durabilă cu propunerile rezultate din dezbaterea publică şi aprobarea sa ca document programatic al Comunităţii locale.
Elaborarea planurilor de acţiune specifice şi monitorizarea continuă a implementării lor.

Fisă de proiect:
Extindere reţea canalizare menajeră în comună Copalnic Mănăştur
Dotarea serviciului public de transport local cu autobuze, modernizarea staţiilor de autobuz
Amenajare drum, reabilitare sistem de semnalizare rutieră pe raza comunei
Amenajarea drumurilor forestiere:
Amenajarea de drumuri de ocolire pentru căruţe şi animale Copalnic Mănăştur
Alimentare cu energie electrică în comună Copalnic Mănăştur.
Amenajare drum de acces la proprietăţile agricole.
Reabilitare străzi şi drumuri comunale.
Extindere reţea de alimentare cu gaze naturale
 
Propuneri de proiecte de dezvoltare socio-economică pentru perioada 2008-2013 pe Comună Copalnic Mănăştur cu satele aparţinătoare

Copalnic Mănăştur

Asfaltarea tuturor uliţelor din Copalnic Mănăştur ( cca. 10km )
Alimentare cu apă potabilă a satului Copalnic Mănăştur
Canalizare a satului Copalnic Mănăştur
Reabilitarea bazei sportive
Bucătărie şi toaletă la Căminul Cultural
Amenajare centru civic
Teren de fotbal artificial
Şosea de centură cu două poduri
Reabilitare dispensar medical
Extinderea şcoalii generale
Construire clădire grădiniţă
Bazin de înot
Bibliotecă nouă
Sală de bowling
Amenajare piaţa agroalimentară
Pod peste râul Cavnic
Pârtie de schii
Atragerea de investitori
Supermarket
Parc pentru copii
Capelă
Salubrizarea selectivă comunei cu utilaje performante

 

Copalnic

Asfaltarea a tuturor uliţelor şi străzilor din Copalnic (cca. 9 km)
Asfaltarea drumului Copalnic - Coaş
Asfaltarea drumului Copalnic Prelucă Nouă
Regularizarea albiei râului Cavnic
Fonduri atrase la şcoala generală unde să se reabiliteze toată clădirea
Pod peste râul Cavnic
Pod Făgeţel şi dealul părului
Alimentare cu apă potabilă a satului Copalnic
Regularizare Valea Berinţei
Capelă
Hidrocentrală în Gura Râului
Reabilitare drum laz
Reablitare drum Arini

 

Berinţa

Alimentare cu apă potabilă a satului Berinţa
Asfaltarea tuturor uliţelor şi străzilor din Berinţa cca. 18 km
Canalizare a satului Berinţa
Reabilitarea şcolii Berinţa
Amenajare centru sat Berinţa
Reabilitare drum Merezoi
Regularizare Valea Berinţei
Reabilitare drum Roşia
Reabilitare drum peste vale
Capelă mortuală
Reabilitare drum Berinţa - Curtuiuşul Mic
Reabilitare drum Berinţa - Merezoi - Cărbunar
Reabilitare drum dc 107 Berinţa - Cărbunar
Extindere reţea de distribuţie gaz metan
Amenajare parc (spaţiu verde) pt. recreerea cetăţenilor
Construire sală de sport

 

Cărpiniş
Alimentare cu apă potabilă
Alimentare cu gaz metan
Asfaltarea tuturor uliţelor şi străzilor 7 km.
Canalizare
Construire drum intercomunal Cărpiniş ( Comună Copalnic Mănăştur ) - Cetăţele (Comuna Siseşti) 6 km.
Construire drum intercomunal Cărpiniş (Comună Copalnic Mănăştur ) - Dumbrăviţa ( Comuna Dumbrăviţa )
Reabilitare Cămin Cultural
Extindere şcoală cu grup social şi centrala termică
Capelă 

 

Curtuiuşu Mic

Reabilitare drum comunal dc. 45 Copalnic - Curtuiuşu Mic
Alimentare cu apă potabilă a satului Curtuiuşu Mic
Alimentare şi distribuţie gaz metan
Reabilitare uliţe şi străzi 5 km.
Reabilitare drum comunal Curtuiuşu Mic (Comuna Copalnic Mănăştur ) - Coruia (Comuna Săcălăşeni)
Reabilitare drum Curtuiuşu mic - Berinţa 3, 5 km.
Capelă
Construire Cămin Cultural
Reabilitare scoală
Construire drum Curtuiusu Mic - Cărbunar ( Comuna Dumbrăviţa )


Vad

Extindere reţea distribuţie gaz metan
Alimentare cu apă potabilă
Reabilitare uliţi şi străzi cca 4 km.
Reabilitare şcoală
Construire 2 poduri peste Râul Cavnic
Capelă

 

Laşchia

Reabilitare uliţi şi străzi 7 km.
Alimentare cu apă potabilă
Canalizare
Reabilitare Cămin Cultural
Reabilitare şcoală
Construire Biserică nouă
Capelă
Construire drum intercomunal Laşchia ( Comuna Copalnic Mănăştur ) - Fănaţe ( Comuna Cerneşti)
Regularizare Râul Cavni

 

Făureşti

Alimentare cu apă potabilă
Canalizare
Reabilitare uliţi şi străzi 9 km.
Amenajare bază sportivă
Sală de sport
Regularizare râu Cavnic
Construire 2 poduri peste Râul Cavnic
Reabilitare şcoală
Extintindere Cămin Cultural
Construire drum intercomunal Făureşti ( Comuna Copalnic Mănăştur ) - Ciocotiş ( Comuna Cerneşti)

 

Preluca Veche
Reabilitare drum comunal dc. 52 Măgureni (Comuna Cerneşti) - Prelucă Veche ( Comuna Copalnic Mănăştur ) - Groape ( Oraş Tg.Lăpuş )
Asfaltare drum comunal dc 42. Copalnic Mănăştur - Prelucă Veche
Alimentare cu apă potabilă
Reabilitare drum peste Vale
Reabilitare Drum Rântăşel
Reabilitare uliţi şi străzi
Construire Cămin Cultural
Încălzire centrală la cele 2 şcoli
Capelă


Preluca Nouă
Asfaltare drum judeţean dj 184/b Copalnic - Preluca Nouă
Asfaltare drum comunal dc. 43 Preluca Veche - Preluca Nouă - Aspra ( Comuna Vima Mică )
Reabilitare uliţi şi străzi 10 km.
Alimentare cu apă potabilă
Reabilitare Cămin Cultural
Reabilitare şcoală


Copalnic Deal

Reabilitare uliţi şi străzi 11 km.
Reabilitare Cămin Cultural
Construire Biserică
Capelă


Ruşor

Extindere reţea de distribuţie gaze naturale
Alimentare cu apă potabilă
Asfaltare uliţi şi străzi 6 km.
Reabilitare Cămin Cultural
Reabilitare şcoală
Construire drum vicinal Ruşor
Capelă
Canalizare
Bază sportivă