Infrastructura

Pe teritoriul comunei există un număr de 21 agenţi economici, care desfăşoară diferite activităţi de comerţ şi prestări servicii către populaţie.
În localitatea Copalnic Mănăştur există o pensiune agroturistică numită "Casa de peste râu " situată într-o zonă cu un peisaj mirific, pe malul râului Cavnic.
În fiecare sat există unităţi comerciale aparţinând Cooperaţiei de Consum, precum şi agenţi economici privaţi, care asigură buna aprovizionare a populaţiei.
In domeniul prestărilor de servicii funcţionează 2 brutării, 2 ateliere de frizerie - coafor, atelier de depanare radio-tv, 3 ateliere reparaţii auto, 2 ateliere reparaţii uz casnic, 5 persoane particulare specializate în croitorie, 1 persoana care confecţionează pălării.În patrimoniul comunei există o reţea instituţională care cuprinde în principal: sediul Primăriei comunei, clădirile unitatilor de învăţământ preşcolar şi gimnazial 21 - Scoli din invatamintul primar si gimnazial, în comuna Copalnic Mănăştur funcţionează un număr de 10 grădiniţe şi 11 şcoli.

Biblioteca comunală adăposteşte un număr de 20200 de volume de carte, ce cuprind toate domeniile. Bibliotecile şcolare care funcţioneaza în comună sunt dotate cu cărţi în funcţie de vârsta elevilor din şcoală.
Căminele Culturale din fiecare localitate, clădirea Sediului Postului de Poliţie, clădirile în care funcţionează dispensarele medicale.

 
Căi rutiere
Pentru transportul rutier, Comuna Copalnic Mănăştur este legată de drumul Budeşti, Cavnic, Băiuţ prin DJ 109 F, şi prin Şurdeşti pe DJ 182 C, cu suprastructură asfaltată
Pe raza comunei nu exista transport public are să asigure legăturile între diferitele zone funcţionale, între zonele rezidenţiale şi cele centrale ale comunei, între satele aparţinătoare şi reşedinţa comunei, recreaţionale şi cultural - administrative sau de interes general.

căi ferate

Pentru transportul feroviar de marfă şi călători nu dispunem de staţie de călători şi de marfă, cea mai apropiată staţie CFR este la Baia Mare.

 

 

Căi aeriene

Transportul aerian : Comuna Copalnic Mănăştur nu dispune de aeroport propriu, dar prezintă relaţie de acces servicii de transport aerian prin Aeroportul Tăuţii Măgherăuş.

Aeroportul, situat la o distanţă de ........ km de centrul Comunei Copalnic Mănăştur este folosit în traficul intern de călători şi mărfuri. Lucrările de modernizare a întregii aerogări, demarate din anul 1996, au deschis posibilitatea utilizării aeroportului şi în traficul internaţional, astfel că începând din anul 2008 acesta va deveni funcţional.

 

Reţele de poştă şi telefonie

În domeniul telecomunicaţiilor în Comuna Copalnic Mănăştur funcţionează 3 oficii poştale, iar numărul abonaţilor telefonici este de cca. 900 Reţelele telefonice sunt în curs de extindere şi modernizare, s-au înlocuit traseele uzate cu sisteme moderne.

 

Reţele de tehnologia informaţiei şi comunicării
Comunicaţiile au o infrastructură foarte bine dezvoltată, datorită evoluţiei accelerate a domeniului de comunicaţii prin apariţia şi promovarea unor produse şi servicii noi. Societăţile au avut posibilitatea de a-şi îmbunătăţi şi diversifica serviciile de telecomunicaţii, ajungând să ofere produse şi servicii similare celor din Uniunea Europeană. Cea mai mare rată de dezvoltare s-a înregistrat în domeniul serviciilor de internet şi al telefoniei mobile, Comuna Copalnic Mănăştur beneficiază de televiziune prin cablu, de servicii de internet, telefonie fixă şi mobilă. Cetăţenii au acces la toate aceste surse de informare, iar în cadrul instituţiilor există asigurat acest acces.

 

Infrastructura:
Nu există reţea centralizată de alimentare cu apă, dar ea este in priorităţile CL Copalnic Mănăştur;

Comuna nu este electrificată total dar există posibilitatea extinderii reţelei;
Comunicarea se realizează prin telefonie fixă şi mobilă, dar şi prin internet;
Alimentarea cu gaz metan este realizată în proporţie de cca 50%, existând proiect pentru extinderea acesteia;