Date statistice

Populaţie: 5850 locuitori şi 2780 de gospodării;

Populaţie= 5850
Şomeri = 36 V<35ani 35<<50ani V>50ani
Femei = 20 10 7 3
Bărbaţi = 16 8 5 3

 

Gospodării =2279 - racordate la reţeaua de gaz = 411
- sursa de apă -retea ~aducţiune 9.0 ~distr. 42.0
- neracordate la reţea electr = 46 ~ km reţea electr. 74.0
- tip centrale telef. 1 automată
- numar de linii 448 ~ abonaţi 597

 


ECHIPAREA TERITORIULUI
Suprafaţa totală - ha 11745
Locuinţe existente - total - număr 2075
Locuinţe în proprietate publică - număr 5
Locuinţe din fondurile private - număr 2070
Suprafaţa locuibilă - total mp 78128
Suprafaţa locuibilă - proprietate publică - mp 212
Suprafaţa locuibilă - fondurile private - mp 77916
Lung. simplă a reţelei de distrib a apei potabile km 36.4
Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km 3
Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a 38.2 gazelor -km.


POPULAŢIA

Populaţia totală - la 1.VII.(stabilă) 5818
Populaţia la 1.VII. - femei 2987
Populaţia cu domiciliul în localitate la 1.VII. 5840
Născuţi vii 64 Decedaţi - total 82
Stabiliri de domiciliu în localitate 80
Plecări cu domiciliul din localitate 56
Stabiliri de reşedinţa în localitate la 1.VII - 2 persoane

Plecări cu reşedinţa din localitate la 1.VII - 24 persoane


FORŢA DE MUNCĂ
Salariaţi - total - număr mediu - persoane 212
Număr mediu salariaţi în agricultură - persoane 27
Număr mediu salariaţi în industrie - total persoane 8
Număr mediu salariaţi în industria prelucrătoare - 8 persoane
Număr mediu salariaţi în construcţii - persoane 10
Număr mediu salariaţi în comerţ - persoane 24
Nr.mediu sal în transp,depozitare,poştă,comunicatii- 7 pers
Nr.mediu sal în activ. financiare, bancare şi de 1 asig-pers
Număr mediu salariaţi în administraţie publică - 11 persoane
Număr mediu salariaţi în învăţământ - persoane 82
Nr.mediu sal. în sănătate şi asistenţă socială - 9 persoane


ÎNVĂŢĂMÂNT
Unităţi de învăţământ - total - număr 5
Scoli din învăţământul primar şi gimnazial - număr 5
Copii înscrişi în grădiniţe - persoane 201
Elevi înscrişi - total - persoane 629
Elevi înscrişi în învăţământ primar şi gimnazial- 629 persoane
Elevi înscrişi în învăţământ primar - persoane 304
Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial - persoane 325
Personal didactic total - persoane 68
Personal didactic în învăţământ preşcolar - persoane 12
Personal didactic în învăţ. primar şi gimnazial - 56 persoane
Personal didactic în învăţământ primar - persoane 22
Personal didactic în învăţământ gimnazial - persoane 34
Săli de clasă şi cabinete şcolare - număr 44
Laboratoare şcolare - număr 2


CULTURĂ ŞI ARTĂ

Biblioteci - total - număr 12
Biblioteci publice - număr 1
Abonamente la radio - număr 1303
Abonamente la televiziune - număr 1170


OCROTIREA SĂNĂTĂŢII
Medici - sector public - persoane 2

Medici de familie - sector public-persoane 2
Medici - sector privat - persoane 1

Medici de familie - sector privat - persoane 1

Stomatologi - sector public - persoane 2
Stomatologi - sector privat - persoane 1
Farmacişti - sector privat - persoane 1
Personal mediu sanitar - sector public - persoane 7
Personal sanitar mediu - sector privat - persoane 3
Farmacii - sector privat - număr 1
Cabinete medicale - sector privat - număr 1
Cabinete stomatologice - sector privat - număr 1
Laboratoare de tehnică dentară - sector privat - 1 număr


AGRICULTURĂ

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă - ha 8595
Suprafaţa arabilă - ha 2150
Suprafaţa - livezi şi pepiniere pomicole - ha 321
Suprafaţa - păşuni - ha 3754
Suprafaţa - fineţe - ha 2370
Suprafaţa cultivată cu grâu şi secară - ha 225
Producţia totală de grâu şi secară - tone 338
Suprafaţa cultivată cu porumb boabe - ha 450
Producţia totală la porumb boabe - tone 900
Suprafaţa cultivată cu cartofi - ha 150
Producţia totală de cartofi - tone 1500

Suprafaţa cultivată cu legume - ha 45

Producţia totală la legume - tone 336


Producţia de fructe - total - tone 717
Bovine - total - la sfârşitul anului - capete 3591
Bovine în gospodăriile populaţiei - la sfârşitul anului 3591
Porcine - total - la sfârşitul anului - capete 4325
Porcine în gospodăriile populaţiei - la sfârşitul anului 4292
Ovine - total - la sfârşitul anului - capete 3533
Ovine în gospodăriile populaţiei - capete - la sfârşitul anului 3533
Păsări - total - la sfârşitul anului - capete 26730


Păsări în gospodăriile populaţiei - la sfârşitul anului 26730
Producţia de carne (sacrificări) - total - tone 767 gr.vie
Producţia de lapte de vacă şi bivoliţă - total 63101hl.fizic
Producţia de lână - kg. fizic 6700
Producţia de ouă - mii buc. 3905


INVESTIŢII - CONSTRUCŢII

Locuinţe terminate - total - număr 6
Locuinţe terminate din fonduri private - număr 6
Locuinţe terminate din fondurile populaţiei - număr 6

 

POŞTA ŞI TELECOMUNICAŢII
Unităţi PTTR - total - număr 3
Abonamente telefonice (telefonie fixă) - număr 894