Cultură şi învăţământ

Cămine culturale

Activităţile culturale locale se desfăşoară în căminele culturale ale comunei, existând în momentul de faţă opt cămine culturale. Activitatea cultural-artistică se desfăşoară sporadic şi anevoios. Căminele culturale au nevoie de finanţări pentru realizarea unor lucrări de reabilitare şi modernizare.


Monumente

An atestare documentară: 1424

În cinstea eroilor căzuţi în primul şi al doilea război mondial s-au ridicat monumente în localităţile Făureşti, Laschia, Berinta şi Vad, lângă aceste monumente se organizeză manifestări comemorative cu ocazia Zilei Eroilor.


Monumente istorice:

Trei biserici de lemn, în localităţile Cărpiniş, Laschia şi Copalnic.

Conform Legii 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea III, zone protejate, pe teritoriul comunei Copalnic Mănăştur figurează următoarele obiective:
Unităţi administrativ-teritoriale cu concentrare foarte are a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţionaL. 

Conform LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE 2004 a MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, pe teritoriul comunei sunt clasificate următoarele monumente

Cod LMI MM-I-s-B-04381 Aşezare sat COPALNIC-MĂNĂŞTUR „Poiana"
MM-I-s-B-04382 Aşezare sat COPALNIC-MĂNĂŞTUR „Pe mal"
MM-I-s-B-04426 Situl arheologic de la Vad, punct "Poduri" sat VAD; comuna COPALNIC MĂNĂŞTUR
MM-I-m-B-04426.01 Aşezare sat VAD; comuna COPALNIC MĂNĂŞTUR
MM-I-m-B-04426.02 Aşezare sat VAD; comuna COPALNIC MĂNĂŞTUR
MM-I-s-B-04427 Aşezare sat VAD; comuna COPALNIC MĂNĂŞTUR
MM-II-m-B-04521 Ruinele bisericii "Cuvioasa Paraschiva" sat BERINŢA;
MM-II-m-B-04522 Biserica "Sf. Nicolae" sat BERINŢA
MM-II-m-A-0454 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat CĂRPINIŞ;
MM-II-m-B-04547 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril", sat COPALNIC
MM-II-m-B-04548 Casa Anca sat COPALNIC-MĂNĂŞTUR
MM-II-m-B-04549 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril", sat COPALNIC-MĂNĂŞTUR;
MM-II-m-A-04595 Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului", sat LASCHIA;
MM-II-m-B-04607 Casă, sat PRELUCA NOUĂ
MM-II-m-B-04608 Biserica "Sf. Nicolae" sat PRELUCA VECHE
MM-IV-m-B-04826 Capelă în memoria Eroilor căzuţi în primul şi al doilea război mondial, sat FĂUREŞTI

 

În comuna Copalnic Mănăştur funcţionează un număr de 10 gradiniţe şi 11 şcoli.

Biblioteca comunală adăposteşte un număr de 20200 de volume de carte, ce cuprind toate domeniile. Mai există şi biblioteci şcolare dotate cu cărţi în funcţie de vârsta elevilor din şcoală